Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmektedir. Bunların %23’ü doğum sonrası asfixiye bağlı kaybedilmektedir. Bir başka deyişle uygun yaklaşımla dünyada her yıl bir milyon yenidoğan kurtulabilecektir. Asfixili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Asfixi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da sık sık neonatal resusitasyon gereksinimi doğmaktadır.

İlimizde 2003 yılından beri yürütülmekte olan NRP(Neonatal Resusitasyon Programı) kapsamında NRP Uygulayıcı Eğitimleri(3 gün) yapılmaktadır. Bu program kapsamında asfixiye bağlı bebek ölümlerinin ve sekellerinin önlenmesi amacıyla her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin bulunması amaçlanmaktadır. Ayrıca NRP Güncelleme eğitimleri de yapılarak bilgi ve becerinin güncel tutabilmesi hedeflenmektedir

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi(ÇEKÜS) tarafından düzenlenen NRP Uygulayıcı Eğitimi, il dışından gelen 7 eğitimcinin de katılımı ile 10-11-12 Mayıs 2017 tarihinde 51 kursiyere verilmiştir. ( 6 Dr, 13 ATT-Paramedik, 31 Ebe-Hemşire ve 1 Öğr. Gör. )

Düzenlenen sertifika törenine Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal HAMZAOĞLU, Müdür Yard. Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN, şube müdürleri, eğitimciler ve kursiyerler katılmıştır.

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ