Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından "Araç Kiralama İhalelerinde" uygulama birliğinin sağlanması ve "İhale Mevzuatında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi" amacıyla İlimizde 22.05.2017 – 23.05.2017 tarihleri arası “Uygulamalı İhale Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz ATEŞ ve Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal HAMZAOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Çalıştayda, Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış olup; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından bu tip ihalelerde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik standart teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanmasına yönelik uygulamalı ve teorik eğitim verilmiştir. Çalıştay başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilerek sonlanmıştır.

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ