2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel saldırılara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir. Bu amaçla Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

İlimizde bulunan Çocuk İzlem Merkezinin daha aktif çalışabilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 06.06.2017 tarihinde, Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal HAMZAOĞLU başkanlığında ÇİM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi Müdürü Prof.Dr. Mustafa İMAMOĞLU tarafından güncel durum hakkında bir sunum yapılmıştır. Kurul üyelerimizce bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında neler yapıldığına dair değerlendirme yapılmıştır. Müdürlüğümüz ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere Kurul üyesi Kurumlarca çocuk ihmal ve istismarı konusunda yapılan çalışmalar paylaşılmıştır.

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ