Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanmakta ve günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı:

  • Erkeklerde % 20,5
  • Kadınlarda % 41,0
  • Toplamda % 30,3

olarak belirlenmiştir. Yine bu araştırma sonucuna göre ülkemizde bireylerin %71,9’u düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır.

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Hedefimiz "Minimum Hastalık Riski, Maksimum Sağlık" tır.

 

Maksimum Sağlık İçin

  • Yeterli ve Dengeli Beslenme
  • Düzenli Fiziksel Aktivite
  • Sigarasız Yaşam
  • Stresten Uzak Durma
  • Düzenli Sağlık Kontrolü şarttır.

Optimal sağlık için yaşamın her döneminde Yeterli ve Dengeli Beslenme temel unsurdur.

Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Bu kapsamda 2010 yılında başlatılan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasına yönelik önlemlerin yanı sıra toplumda düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da kapsamaktadır. Bu program kapsamında Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde “Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Hizmetleri Birimleri” oluşturulmuş olup aile hekimi tarafından birinci basamakta takip edilmesi uygun görülen hastalara beslenme planları hazırlanarak, kayıt ve takipleri bu birimlerce yapılmaktadır.

İlimizde Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Hizmetleri Birimleri 18 ilçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde hizmet vermektedir. Mesai saatleri içerisinde hizmet vermekte olan bu birimlerimizde aylık plan çerçevesinde diyetisyen danışmanlığı da verilmektedir.

Obezite ve beslenme hakkında detaylı bilgi için: http://beslenme.gov.tr/